Tuhan membuatkan untukku sebuah mushola

dan sarananya bersih…

dimushola seorang mukmin

laksana matahari

yang terpantul dalam air…

dan menjadikan diskotik daun talas terkena air