Terpisahkan dengan kukuh kuat

rasa ikhlas…walau kan berakhir dengan bersamaan,

jarak jauh tertempuh

demi kemuliaan hidup

seperti daun terpisah dari sang penyakar,

kokoh kuat,yang menjalar

tak pandang arah kekuatan sang penyejuk