Matahari mempunyai cahaya yang menyionari seluruh alam semesta

Bulan mempunyai keindahan tuk menghiasi kegelapan malam

Dan bintang mempunyai keunika keunikan

kelapkelip cahayanya yang menyejukan dalam jiwa