Tiada bekas diatas lembaran hatiku

kecuali alifnya sahabat yang maha mulia

apa yang dapat ku lakukan,tuanku tak mengajariku huruf lain kecuali

huruf alif- ya